Cookie beleid DSO

De website van DSO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van SPORTVERENIGING DOOR SAMENSPEL OVERWINNEN, gevestigd te Hildamlaan 1, 2731BT BENTHUIZEN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407812, hierna te noemen: `s.v. DSO of de vereniging`.

Uw privacy
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in deze verklaring voor u uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst voor het lidmaatschap van de vereniging. In de praktijk zijn er verschillende doeleinden waarvoor s.v. DSO uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Onderstaand kunt u terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens verzamelen en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

* Het beoordelen en registreren van aanmeldingen voor een (aspirant) lidmaatschap, w.o. het bijhouden van de wachtlijst.

* Het geven van uitvoering aan het lidmaatschap (administratieve- en operationele doeleinden), w.o

a. Financiële administratie, w.o. het innen van contributie.
b. Opstellingen en teamindelingen op de site en het in te vullen digitaal wedstrijdformulier.

* Communicatie

a. Het contact met u op te nemen of het contact te onderhouden.
b. Versturen digitale berichten, waaronder een nieuwsbrief
c. Het beantwoorden van vragen als u via een contactformulier contact met ons opneemt


Voor de bovenstaande doelstellingen kan de s.v. DSO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Voorletter(s)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Soort en nr legitimatie (alleen voor aanvraag lidmaatschap)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Betaalgegevens
 • Pasfoto
 • Relatiecode KNVB
 • Vorige vereniging (van-tot)

 

Mogelijk wordt daar info aan toegevoegd zoals: verenigingsfuncties, bijzonder lidmaatschap (erelid, lid van verdienste), bezit Zoetermeerpas

Persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van hetgeen in de wet is vereist

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, en wanneer de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In elk geval worden persoonsgegevens verstrekt aan KNVB en Sportlink Services B.V.

Website www.s.v. DSO.nl
S.v. DSO kan beeldmateriaal van wedstrijden en andere activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze officiële website. Daarnaast kan de website links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de officiële website van s.v. DSO. Deze websites hanteren hun eigen privacy beleid. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Social media & Apps
s.v. DSO maakt gebruik van social media en apps. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden aangaande verenigingszaken. De Vereniging maakt gebruik van een facebook pagina (https://www.facebook.com/svdsozoetermeer), een Instagram pagina (https://www.instagram.com/svdso_zoetermeer) en een app van ClubApp. s.v. DSO zet op de social media geen info die strijdig is met het privacy reglement van de s.v. DSO. Voor de social media die vanuit de vereniging zijn geïnitieerd, onderkent s.v. DSO een beheerstaak. Desgewenst kunt u aangeven dat u beeldmateriaal waarop u of uw kind voorkomen wilt laten verwijderen. Het verwijderen vindt daarna zo snel mogelijk plaats. Voor het gebruik van social media gelden de privacy voorwaarden van deze social media. s.v. DSO is niet verantwoordelijk voor de informatie die door leden of derden op social media beschikbaar wordt gesteld of vermeld. s.v. DSO kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of verwijderen (tenzij het verzoek in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of wanneer door de gevraagde handeling de uitvoering van de overeenkomst niet meer kan plaatsvinden. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de administratie, [email protected].

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Vragen
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan [email protected].

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij wijzigingen zal de Vereniging u via de websites informeren.

Zoetermeer, 01 juli 2022                                   

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!