Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Omgaan met incidenten en de rol van CW&N

Omgaan met incidenten en de rol van CW&N

 

CWN-advies: Omgaan met incidenten en de rol van CWN

 

Versie:           juni 2011

Status:            Vastgesteld in CW&N-vergadering op 16 juni 2011; ongewijzigd overgenomen door het bestuur op 1 augustus 2011.

 

 

De aandacht voor actief optreden tegen incidenten bij DSO neemt toe. Daar hebben de adviezen van de CWN aan bijgedragen. Dat betekent meer aandacht voor rode kaarten, gestaakte wedstrijden en overige incidenten. Verder lijkt het beleid van DSO tot het aanpakken van zaken op het laagst mogelijk niveau begint te werken (trainer/leider, daarna hoofdleider, daarna afdelingsbestuur, daarna bestuur/CWN).

 

Dat leidt tot twee problemen. Maatregelen nemen op lager niveau leidt tot verschil in aanpak en soms tot verschil van mening als daarna de CW&N wordt betrokken. Anderzijds krijgen maatregelen vaak niet een snelle opvolging in bijvoorbeeld bevestiging van opgelegde straffen of tijdige verweer voor tuchtzaken. Dat komt omdat meer mensen betrokken zijn en de regels (bv bij gestaakte wedstrijden) niet voldoende bekend zijn of niet goed worden toegepast. Ook komt het voor dat de CW&N wordt betrokken en anderen ondertussen acties ondernemen. Dat leidt tot onduidelijkheden en frustraties.

 

Dit voorstel brengt verantwoordelijkheden en procedures in beeld, zodat de rol van de CW&N en anderen helder wordt. Er wordt daarbij voor de helderheid onderscheid gemaakt tussen tuchtzaken en overige zaken.

 

Dit is een aanscherping van het beleid zoals is vastgelegd in een bestuursbesluit (maart 2010) over het CW&N-advies “ Leidraad directe rode kaarten en gestaakte wedstrijden”.

Aanscherping is mede nodig omdat dit beleid voor directe rode kaarten niet goed functioneert door het schikkingsvoorstel dat de KNVB afgelopen seizoen heeft ingevoerd. Voor gestaakte wedstrijden blijven de bestaande procedures gehandhaafd.

 

Het bestuur wordt geadviseerd in te stemmen met onderstaande voorstellen.

 

De voorstellen moeten meer duidelijkheid geven hoe te handelen bij ongewenst gedrag.

Als het bestuur dit advies overneemt en het bestuursbesluit op de website plaatst, zal de CW&N zorgen dat deze informatie actief aan het begin van het seizoen bij commissies, leiders/aanvoerders, spelers en ouders terecht komt.

 

1. Tuchtzaken

 

Voorstel 1: Bij directe rode kaarten is geen actie van de CWN nodig. De KNVB-procedure wordt gevolgd: rode kaart...schikkingvoorstel..(NB bij codes 22,24,25,27,28 en 99 is ook rapportage nodig) dan wel aan de hand van het scheidsrechterrapport volgt een strafoplegging...verweer schikkingvoorstel.....uitspraak en strafoplegging.

 

Voorstel 2: Bij de 2e directe rode kaart in een seizoen wordt ook de KNVB-procedure gevolgd (zie onder voorstel 1). Een tweede directe rode kaart is het afgelopen seizoen niet voorgekomen.

 

Voorstel 3: Uitzondering op voorstel 1 en 2 is mogelijk bij (te lage) KNVB uitspraken waar DSO niet tevreden over is, bij zeer ernstige en/of herhaalde overtredingen. Inschakeling van de CW&N gebeurt op basis van melding bij CW&N door DSO-lid, leider, hoofdleider, of bestuur via een meldformulier. Op het advies van de CW&N worden sancties vanuit de KNVB in mindering gebracht.

 

Voorstel 4: Gestaakte wedstrijden: de KNVB procedure wordt uitgevoerd:  rapportage....ten laste legging .......verweerschrift.....strafoplegging ........hoger beroep........strafoplegging.....uitvoering van strafoplegging.

Daarnaast de afgesproken procedure volgen. Dat is het afgelopen seizoen ondanks het voorkomen van gestaakte wedstrijden niet gebeurd. De procedure bij een gestaakte wedstrijd is een gesprek met CW&N de donderdag erna en KNVB melden dat CW&N de zaak in behandeling heeft. De KNVB kan daarmee in de ten laste legging of de strafoplegging rekening houden.

 

2. Overige incidenten/verenigingsstraffen  

 

Voor overige incidenten gelden in feite twee regels. Afhandeling op zo’n laag mogelijk niveau en de mogelijkheid om een incident te melden via een CW&N formulier.

De voorstellen zijn erop gericht dat het afhandelen op laag niveau niet tot grote verschillen in strafmaat leiden voor dezelfde soort incidenten.

 

Voorstel 5: Leiders/trainers mogen spelers tijdelijk de training ontzeggen en maximaal voor twee weken uitsluiten van wedstrijden en/of trainingen. Hij/zij bevestigt dit per mail aan betrokkene[1] met cc’s aan hoofdleider/jeugdvoorzitter dan wel afdelingsvoorzitter en CW&N. De hoofdleider/jeugdvoorzitter dan wel afdelingsvoorzitter kan besluiten tot een gesprek op verzoek van de leider/trainer. Het afschrift aan de CW&N is ter informatie en leidt niet tot actie.

 

Voorstel 6: Denkt men aan zwaardere maatregelen of wil men het oordeel van de CW&N dan vult men een incidentenformulier in. De leiders en trainers worden geïnstrueerd om een incidentenformulier op te maken. Het bestuur –in de persoon van de secretaris- dient behandeling van het incident ontvankelijk te verklaren. De speler wordt al dan niet met de ouders, leider en anderen op korte termijn uitgenodigd door CW&N. Communicatie gaat via de telefoon of per mail. Na gesprek(ken) volgt een advies van de CW&N aan het bestuur tot verenigingsstraf en deze wordt bevestigd door een brief aan de speler vanuit het bestuur (bij voorkeur opgesteld door de CW&N).

Afronding binnen 3 weken.

 

Voorstel 7: Ook andere leden of ouders kunnen een incident melden bij de CW&N. Dezelfde procedure, afronding eveneens binnen drie weken.[1] De leider/trainer vraagt een ontvangst- en leesbevestiging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!